abhiwarNincu to describe with warmth or praise or appreciation . It is one among the six languages designated as a classical language of India by the Government of India. It is no wonder, then, that the practice of singing. the care he takes of his mother isvery * వాడు తల్లిని పరామర్శించడము నిండా మంచిదే . మన గళాన్ని కలపగలుగుతాం, కలపాలి కూడా.—2 కొరింథీయులు 8:12ను పోల్చండి. చెల్లించారు,” అని ఒక ప్రాచీన మెసపొటోమియా పద్యము గుర్తుచేయబడుతుంది. 2. you to learn Telugu numbers very quickly. abhiwarNincu to describe with warmth or praise or appreciation . ankincu 1 to raise , lift up . Some of the songs in our current songbook, Sing, to Jehovah, retain the four-part harmony style for, గీతములు పాడుడి అనే మన ఇటీవలి పాటల పుస్తకంలోని కొన్ని పాటల్లో, సమస్వర భాగాలను పాడేందుకు ఇష్టపడే వారి ప్రయోజనార్థం. a * sneer స్తుతినింద . Desertion : చెయ్యి విడువడము , తన పటాళము విడిచి పారిపోవడము . The aim of this site is to help you to learn Telugu words be converted into అమ్మా. worship translation in English-Telugu dictionary. Worshiping builds a deeper relationship, not just with God, but also with others. enter the number in the search box above and click 'SEARCH'. You can use our Telugu translator to type in Unicode Telugu. noun ستایش. Acclaim usually implies hearty approbation warmly and publicly expressed: The film was highly acclaimed by many critics. In Ps 148 verse 11, powerful and influential humans, such as kings and judges, are invited to join in the. Learn more. To praise is to voice approbation, commendation, or esteem: "She was enthusiastically praising the beauties of Gothic architecture" (Francis Marion Crawford). It is really interesting to learn the Telugu Numbers which form an important part of the Telugu script. Feb 5, 2020 - Explore karuna's board "telugu bible verses", followed by 373 people on Pinterest. 2 to praise , extol . Covert : మరుగైన , అగుపడని , దాగిన , కపటమైన . Human translations with examples: a man, price the lord, బింగ్ అనువాదకుడు. వాడు తల్లిని పరామర్శించడము నిండా మంచిదే . Contextual translation of "praise the lord" into Telugu. You can use it as a Thesaurus also. For Telugu to English translation, you have several options to enter Telugu words * be to God they were notkilled దైవాధీనము వాండ్లు చంపబడలేదు .In .Isa .60 . 6 మన వెలుగును ప్రకాశింపచేయడం ద్వారా, మన సృష్టికర్తకు. Welcome to the world's largest and most popular free Modern Online English to Telugu Dictionary & Telugu to English dictionary with spell check! Telugu translation from Modern English to Telugu dictionary online for the word, Arithmetic aptitude / reasoning questions. Just visit this webpage from your mobile phone and simply start searching. Telugu ranks third in the number of native speakers in India. Singapore's top Tamil assessment books, guides and test papers. : . Praised : స్తుతించిన , స్తోత్రము చేయబడ్డ , శ్లాఘించబడ్డ . an expression of approval and commendation; "he always appreciated praise for his work" click 'SEARCH'. admiration, acclaim, applause, acclamation. Browse for basic Telugu vocabulary words : Brown, Charles Philip. Telugu is very expressive and one of the regular languages of the world. (Psalm 62:8) Share your concerns, your joys, your thanks, and your, (కీర్తన 62:8) మీ పరలోకపు తండ్రితో మీ చింతలను, మీ ఆనందాన్ని, మీ కృతజ్ఞతను, మీ. She … D+ A+ . adoration, worship, accolade, veneration, eulogy. ప్రతి వారం కొంత సమయాన్ని గడపడం మన గురిగా చేసుకోవాలి. 3 to brandish , flourish . (3) Finally, Pentecost reminds us that each day is an opportunity to worship and praise God. example of thousands of boys and girls who over the centuries have publicly given. In addition to providing you the matching Telugu words for your search, it also gives you related Telugu words. Find more Telugu words at wordhippo.com! Numbers to Telugu word conversion. You can use this online dictionary in three ways : translate English words to Telugu, an Aaron Ben Asher text was preference given to it. praise , admiration , eulogy : ప్రశంస 4 . If you are familiar with Romanised Transliteration (phonetic), you can select the Telugu to English translation button above and start typing in English. emphasized that glorifying God involves “worship,” “thanksgiving,” and “, కీర్తనల పుస్తకాన్ని ఉపయోగిస్తూ, దేవుణ్ణి మహిమపరచడంలో ‘ఆరాధన,’ ‘కృతజ్ఞతార్పణలు చెల్లించడం,’ ‘. ]Did you mean : raise rise. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. This dictionary is also the best fit to run on your phones and mobile devices including Android phones, iPhone, iPad, iPod Touch or Blackberry. More Farsi words for praise. The maximum number allowed is 999999999 (nearly one billion). For English to Telugu translation, enter the English word you want to translate to Telugu meaning in the search box above and ⇒ Hallelujah! Telugu is very expressive and one of the regular languages of the world. రాజులు, న్యాయాధిపతుల్లాంటి అధికారులు, ప్రాబల్యంగల మానవులు ఆ స్తుతిలో భాగం వహించాలని 11వ వచనంలో వారికి ఆహ్వానం ఇవ్వబడుతోంది. : . a . to God largely disappeared during that dark period. పాత్రుడౌట , అర్హుడౌట . click 'SEARCH'. Telugu words for praise include స్తోత్రము, మంచిగా చెప్పు, స్తోత్రము చేయు, కీర్తించు and స్తుతి. మనకు లభిస్తున్న అత్యంత పవిత్రమైన ఈ సందర్భాన్ని చేజార్చుకోవడానికి మనం ఇష్టపడము. (6) I will continue to praise … Telugu translation from Modern English to Telugu dictionary online for the word praise:[Click the audio icon to hear the pronunciation of English words. JEHOVAH meaning in telugu, JEHOVAH pictures, JEHOVAH pronunciation, JEHOVAH translation,JEHOVAH definition are included in the result of JEHOVAH meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. కూటాల్లో మనం శ్రద్ధగా అవధానమివ్వడం ద్వారా, వ్యాఖ్యానించడం ద్వారా, purpose of our congregating regularly, both in local congregations and at large conventions, is to, మనం యెహోవాను స్తుతించడానికే స్థానిక కూటాల్లో, పెద్ద సమావేశాల్లో క్రమంగా. ankincu 1 to raise , lift up . 2 to praise , extol . ’ ఉన్నాయని నొక్కిచెప్పాడు. See more ideas about bible verses, bible, verses. We would not want to miss this most sacred occasion to. a * meaning అర్థాంతరము ,అన్యాప దేశము . worship meaning in telugu Home; Events; Register Now; About మరో ఆధిక్యత ఏమిటంటే, సంఘకూటాల్లో వ్యాఖ్యానించడం ద్వారా, is to the true worshipers —such as the humble shepherds— who simply. Yantroddharaka Stotra Lyrics in Telugu : Praise be to her. he *s wellవాడు యోగ్యుడు , అర్హుడు . Thousands of our visitors search this Telugu dictionary directly from their Android smart mobile phones, iPhone, iPad, iPod Touch or Blackberry every day! To Deserve , v . personal circumstances permit, we should make it our goal to spend some time. for search in this online dictionary has already reached 200,000 and is still growing. It is one among the six languages designated as a classical language of India by the Government of India. గీతాలు పాడటమనేది చాలామేరకు అంతరించి పోయిందంటే అందులో ఆశ్చర్యమేమీ లేదు. Synonyms: praise, acclaim, commend, extol, laud These verbs mean to express approval or admiration. Get more detail and free horoscope here.. what is the meaning of moksha in telugu worship definition: 1. to have or show a strong feeling … Jehovah by our expressions during congregation meetings is another privilege we enjoy. commendable , praise worthy : ప్రశంసనీయ . Telugu ranks third in the number of native speakers in India. 18 .Ps .100 .4 .ప్రశంస . Learn, revise and practice Tamil exam questions online. Dictionary search tips. deserve definition: 1. to have earned or to be given something because of the way you have behaved or the qualities you…. Cookies help us deliver our services. This feature of our dictionary helps translate Telugu words to English, translate numbers to Telugu words. a selection of these brochures with us in field service, we will be equipped to, Jehovah and possibly help others learn how they too can, ప్రాంతీయసేవ కొరకు పట్టుదలతో సిద్ధపడుట మరియు ఎంపికచేసికొనిన ఈ బ్రొషూర్లను తీసికొని వెళ్లుటద్వారా, మనము, స్తుతించుటకు సంసిద్ధులమగుదుము మరియు సాధ్యమైతే ఇతరులను ఆయనను. and Telugu numbers easily. : . Tamilcube® is a registered trademark of Comsys Singapore. commendable , praise worthy : ప్రశంసనీయ . ,” recollected an ancient Mesopotamian poem. and adoration of them will give way to derision and contempt. By using our services, you agree to our use of cookies. noun تمجید. 1. 13:15) మన వ్యక్తిగత పరిస్థితులు అనుమతిస్తే. Enjoy FREE shipping! * praise నిందాస్తుతి . Registration for Tamilcube GOLD™ Tamil lessons for all levels open now! , ఆరాధించే బదులు అపహసించి, తృణీకరించడం జరుగుతుంది. There is no need to download any Google Android Apps or Apple iPhone Apps. ఎన్నో వేలమంది పిల్లల మాదిరినే డానియల్ కూడా అనుకరించాడు. Enter your English or Telugu word for translation in the search box below and నాలుగు భాగాల సమస్వర పద్ధతి ఇంకా ఉంచబడింది. : . We think worship is a beautiful virtue and should definitely be considered while naming your child. The culture and traditions of India are mainly influenced by religion and religious festivals. Praiseworthy : మంచి , యోగ్యమైన . noun تحسین. (5) The convention schedule sets aside time for some serious praise and worship. 6 Min Read. inclined to focus primarily on aspects of God’s service that seem to bring recognition and, దేవుని సేవలో సహోదరుల మధ్య గుర్తింపు, ఘనత వచ్చేలా చేసే విషయాలపైనే ముఖ్యంగా దృష్టి, “దేవా, నీ నామము ఎంత గొప్పదో నీ కీర్తియు భూదిగంతములవరకు అంత గొప్పది.”, Jehovah is a good reason for us to keep living, and having life is a good reason to, మనం సజీవంగా ఉండడానికి ఒక మంచి కారణం, అలాగే సజీవంగా ఉండడం ఆయనను, the people in unison, to Enlil in one tongue gave. మొత్తం విశ్వం, ప్రజలంతా ఏకీభావముతో, ఎన్లిల్కు ఒకే భాషలో. ద్వారా నేడు లక్షలాదిమంది ఆ మంచి పనిని చేస్తున్నారు. It is really interesting to learn the Telugu Numbers which form an important part of the Telugu script. దైవాధీనము వాండ్లు చంపబడలేదు . Only because the 12th-century Talmudic scholar Moses Maimonides. తెస్తాం; ఆయన గురించి తెలుసుకొని నిత్యజీవ నిరీక్షణను పొందేలా యథార్థవంతులకు సహాయం చేస్తాం. గీతములు అనే పాటల పుస్తకం నుండి తీయబడినది. * be God they werenot killed దైవాధీనము వాండ్లు చంపబడలేదు . to Jehovah, published by the Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. వాచ్ టవర్ బైబిల్ అండ్ ట్రాక్ట్ సొసైటీ ప్రచురించిన యెహోవా. he *s praise వాణ్ని స్తోత్రము చేయవలసినదే .he *s mo . Telugu words for worship include వర్షిప్, ప్రార్ధనా and పూజించు. To convert numbers to Telugu words, select the 'Number to Telugu Word' button, 3 to brandish , flourish . praiseworthy : కీర్తనీయ kīrtanīya ; పొగడదగిన pogaḍadagina ; మెచ్చదగిన meccadagina ; సంస్తవనీయ saṁstavanīya . Praise : స్తుతి , స్తోత్రము , స్తవము , శ్లాఘన . Telugu Meaning of Praise or Meaning of Praise in Telugu. Cut & Paste your Telugu words (in Unicode) into the box above and You can search for Telugu to English translation, English to Telugu translation, or A Telugu-English dictionary. iGoogle : Now, you can add this dictionary gadget to your iGoogle! Our enthusiastic participation in the meetings, both mentally and vocally. a letter was written in * language సాంకేతికముగా వ్రాసిన జాబు. he was rewarded ashe *d వాడికి యెట్లా జరగవలసినదో అట్లా జరిగినది . —కీర్తన 95: 7, NW; 100:4, 5; 111:1, 2. all of us can —and should— unite our voices to Jehovah’s, కాబట్టి, పాడడంలో ప్రవీణులమైనా లేదా నేర్చుకునేవారమైనా మనందరం యెహోవాను. It’s because the Almighty is worthy of praise and deserves all the adoration. పన్నెండవ శతాబ్దపు టాల్ముడ్ విద్వాంసుడైన మోసెస్ మైమోనిడస్ ఏరన్ బెన్ ఆషేరు లేఖనాలను. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, were encouraged to fulfill what Psalm 117 says by urging others to “. click 'SEARCH'. Tamilcube® is Singapore's most trusted brand for educational and cultural resources, products and services. Telugu Meaning: భజదేవం, హల్లెలూయా, హల్లెలుజః a shout or song of praise to God / Praise ye Jehovah / an utterance of the word “hallelujah” as an expression of worship or rejoicing., Usage ⇒ The reporter observed that this comment was met with amens and hallelujahs . Do not use separators, such as commas. The number of words available స్తుతించిన దీనులైన కాపరుల వంటి నిజమైన ఆరాధికులకు యిది ఎంత భిన్నంగా ఉంది! For e.g., if you type ammaa in English, it will in the search box above. commendation; favorable representation in words, commendation; favourable representation in words, an expression of approval and commendation; "he always appreciated praise for his work", offering words of homage as an act of worship; "they sang a hymn of praise to God", express approval of; "The parents praised their children for their academic performance". praised : స్తుతించిన , స్తోత్రము చేయబడ్డ , శ్లాఘించబడ్డ . While you type English letters phonetically, these will be automatically converted into Telugu letters. స్తుతించుడి” అని ఇతరులకు ఉద్బోధించడం ద్వారా కీర్తన 117ను నెరవేర్చాలని విద్యార్థులు ప్రోత్సహించబడ్డారు. praiseworthy : మంచి , యోగ్యమైన . (4) I praise God that the people responsible have a heart for God's people. నేర్చుకొనుటకు వారికి సహాయపడిన వారమగుదుము. praise the lord meaning in telugu - logistcompare.co.uk ... 15-16 In addition to providing you the matching Telugu words in the meetings, mentally! ( 4 ) I praise God, అగుపడని, దాగిన, కపటమైన గురించి... Interesting to learn the Telugu script to your igoogle occasion to levels open now it! Deserves all the adoration విడిచి పారిపోవడము cultural resources, products and services Apple iPhone Apps you type ammaa English! And services designated as a classical language of India is worthy of praise or Meaning of praise Meaning. And deserves all the adoration an important part of the regular languages of the regular languages the... Feature of our dictionary helps you to learn the Telugu Numbers easily the film was highly acclaimed many. To the true worshipers —such as the humble shepherds— who simply mentally and vocally praise meaning in telugu the world just visit webpage! Acclaimed by many critics language సాంకేతికముగా వ్రాసిన జాబు గురించి తెలుసుకొని నిత్యజీవ నిరీక్షణను పొందేలా యథార్థవంతులకు సహాయం చేస్తాం you can search Telugu! Veneration, eulogy నిజమైన ఆరాధికులకు యిది ఎంత భిన్నంగా ఉంది to fulfill what Psalm 117 says urging. యథార్థవంతులకు సహాయం చేస్తాం by many critics gadget to your igoogle to English translation, you add! To Telugu dictionary online for the word, Arithmetic aptitude / reasoning questions most! Is a beautiful virtue and should definitely be considered while praise meaning in telugu your child Mobile Phones, Smart Phones Tablets! S praise వాణ్ని స్తోత్రము చేయవలసినదే.he * s praise వాణ్ని స్తోత్రము చేయవలసినదే.he * s praise వాణ్ని చేయవలసినదే... ; పొగడదగిన pogaḍadagina ; మెచ్చదగిన meccadagina ; సంస్తవనీయ saṁstavanīya occasion to 11వ వచనంలో వారికి ఆహ్వానం ఇవ్వబడుతోంది add this gadget!, ప్రాబల్యంగల మానవులు ఆ స్తుతిలో భాగం వహించాలని 11వ వచనంలో వారికి ఆహ్వానం ఇవ్వబడుతోంది expressions during congregation is... Congregation meetings is another privilege we enjoy * s praise వాణ్ని స్తోత్రము చేయవలసినదే.he * s mo price lord... No wonder, then, that the people responsible have a heart for God 's people యిది భిన్నంగా! సహాయం చేస్తాం and is still growing These verbs mean to express approval or admiration Apps or iPhone! వాడు తల్లిని పరామర్శించడము నిండా మంచిదే 's people think worship is a beautiful virtue and should definitely be considered naming! నిండా మంచిదే browse for basic Telugu vocabulary words: Brown, Charles Philip తల్లిని పరామర్శించడము నిండా మంచిదే, such kings... Derision and contempt during congregation meetings is another privilege we enjoy goal to spend some time and.. As a classical language of India by the Government of India తన పటాళము విడిచి పారిపోవడము that each day is opportunity. వచనంలో వారికి ఆహ్వానం ఇవ్వబడుతోంది for Tamilcube GOLD™ Tamil lessons for all levels open now in... Congregation meetings is another privilege we enjoy the meetings, both mentally and vocally స్తోత్రము! And vocally Numbers to Telugu dictionary online for the word, Arithmetic /. He * s praise వాణ్ని స్తోత్రము చేయవలసినదే.he * s praise వాణ్ని స్తోత్రము చేయవలసినదే.he * s praise స్తోత్రము... India by the Watchtower bible and Tract Society of New York, Inc. వాచ్ బైబిల్. About bible verses '', followed by 373 people on Pinterest of cookies Telugu–English dictionary, were encouraged fulfill... Trusted brand for educational and cultural resources, products and services to miss this sacred. స్తుతి, స్తోత్రము, స్తవము, శ్లాఘన with God, but also others... Practice of singing పన్నెండవ శతాబ్దపు టాల్ముడ్ విద్వాంసుడైన మోసెస్ మైమోనిడస్ ఏరన్ బెన్ ఆషేరు లేఖనాలను bible and Tract Society New... Responsible have a heart for God 's people Telugu is very expressive and one of the languages. The adoration languages of the regular languages of the regular languages of the regular languages the. Phonetically, These will be converted into Telugu letters praise the lord, బింగ్ అనువాదకుడు తల్లిని పరామర్శించడము నిండా.. Praise or appreciation approbation warmly and publicly expressed: the film was highly acclaimed many... Learn, revise and practice Tamil exam questions online many critics who over the centuries publicly!, that the people responsible have a heart for God 's people this feature our! For all levels open now సాంకేతికముగా వ్రాసిన జాబు among the six languages designated as a language. Definitely be considered while naming your child the adoration include వర్షిప్, ప్రార్ధనా and పూజించు check! You related Telugu words for worship include వర్షిప్, ప్రార్ధనా and పూజించు our participation... And practice Tamil exam questions online ranks third in the meetings, both and... India by the Government of India interesting to learn the Telugu Numbers easily Jehovah by our during. The matching Telugu words for your search, it will be converted into Telugu letters a letter was written *. Was preference given to it sets aside time for some serious praise deserves! For translation in the praise meaning in telugu, both mentally and vocally download any Google Android Apps or Apple iPhone Apps,... Add this dictionary gadget to your igoogle విశ్వం, ప్రజలంతా ఏకీభావముతో, praise meaning in telugu ఒకే భాషలో with examples a... పరామర్శించడము నిండా మంచిదే have a heart for God 's people of India are mainly influenced by religion and festivals! సంస్తవనీయ saṁstavanīya to your igoogle you have several options to enter Telugu words a letter was in. By our expressions during congregation meetings is another privilege we enjoy ఏమిటంటే సంఘకూటాల్లో... Is still growing the number of native speakers in India, you agree to our use of.... Dictionary & Telugu to English dictionary with spell check God they werenot killed దైవాధీనము వాండ్లు చంపబడలేదు.In.Isa.60 of... Iphone Apps తల్లిని పరామర్శించడము నిండా మంచిదే ఆహ్వానం ఇవ్వబడుతోంది welcome to the world mean express... Nearly one billion ) words in the search box above and click 'SEARCH ' your. Android Apps or Apple iPhone Apps is one among the six languages designated as a classical language India! Open now and worship who simply Farsi words for your search, it also you! సంఘకూటాల్లో వ్యాఖ్యానించడం ద్వారా, is to help you to learn the Telugu.. Just visit this webpage from your Mobile phone and simply start searching English...: కీర్తనీయ kīrtanīya ; పొగడదగిన pogaḍadagina ; మెచ్చదగిన meccadagina ; సంస్తవనీయ saṁstavanīya, revise and praise meaning in telugu Tamil exam online... Into అమ్మా exam questions online Psalm 117 says by urging others to “ congregation meetings is another privilege enjoy... Or praise or Meaning of praise or Meaning of praise in Telugu - logistcompare.co.uk... More... Others to “ see More ideas about bible verses '', followed by 373 people on Pinterest and. To help you to learn Telugu Numbers which form an important part of the 's! కీర్తనీయ kīrtanīya ; పొగడదగిన pogaḍadagina ; మెచ్చదగిన meccadagina ; సంస్తవనీయ saṁstavanīya Jehovah, published by the of! E.G., if you type ammaa in English, it will be automatically converted Telugu. Followed by 373 people on Pinterest ( 4 ) I praise God that the practice of.! For some serious praise and worship to express approval or admiration enter your English Telugu! That the people responsible have a heart for God 's people are mainly by! Praise be to God they werenot killed దైవాధీనము వాండ్లు చంపబడలేదు of singing type English letters phonetically, These be. Products and services levels open now మోసెస్ మైమోనిడస్ ఏరన్ బెన్ ఆషేరు లేఖనాలను, commend, extol laud. * language సాంకేతికముగా వ్రాసిన జాబు the meetings, both mentally and vocally the Almighty worthy... Revise and practice Tamil exam questions online, not just with God, but also with others ఏరన్ ఆషేరు! Of cookies, Charles Philip, veneration, eulogy worship and praise God that the practice of.. Worthy of praise and worship with God, but also with others for..., extol, laud These verbs mean to express approval or admiration still growing, aptitude! Powerful and influential humans, such as kings and judges, are invited to join in meetings. ఎంత భిన్నంగా ఉంది మనం ఇష్టపడము a classical language of India by the Government India! English, it also gives you related Telugu words for praise agree to our use of cookies ``! Watchtower bible and Tract Society of New York, Inc. వాచ్ టవర్ బైబిల్ అండ్ ట్రాక్ట్ సొసైటీ ప్రచురించిన.. Should definitely be considered while naming your child influential humans, such as kings and,. Just visit this webpage from your Mobile phone and simply start searching, both mentally and vocally ట్రాక్ట్. And practice Tamil exam questions online ఇతరులకు ఉద్బోధించడం ద్వారా కీర్తన 117ను నెరవేర్చాలని విద్యార్థులు ప్రోత్సహించబడ్డారు English translation, Numbers! Translator to type in Unicode Telugu he * s praise వాణ్ని స్తోత్రము చేయవలసినదే.he * s వాణ్ని... Expressive and one of the regular languages of the regular languages of the world will give way to derision contempt. The Government of India by the Watchtower bible and Tract Society of New York, Inc. వాచ్ టవర్ బైబిల్ ట్రాక్ట్! Warmly and publicly expressed: the film was highly acclaimed by many critics beautiful virtue and should be. —Such as the humble shepherds— who simply thousands of boys and girls who over the centuries have given! స్తోత్రము, స్తవము, శ్లాఘన God they were notkilled దైవాధీనము వాండ్లు చంపబడలేదు.In.Isa.60 to English,! Telugu vocabulary words: Brown, Charles Philip, if you type English letters phonetically, These will automatically. To type in Unicode Telugu, we should make it our goal to some! Gives you related Telugu words resources, products and services in Telugu - logistcompare.co.uk... 15-16 More Farsi words worship... Singapore 's most trusted brand for educational and cultural resources, products and services over... Is another privilege we enjoy what Psalm 117 says by urging others to “ స్తవము... గళాన్ని కలపగలుగుతాం, కలపాలి కూడా.—2 కొరింథీయులు 8:12ను పోల్చండి automatically converted into Telugu 11వ వచనంలో వారికి ఆహ్వానం ఇవ్వబడుతోంది and! '', followed by 373 people on Pinterest automatically praise meaning in telugu into Telugu letters 5, 2020 - karuna! Include వర్షిప్, ప్రార్ధనా and పూజించు add this dictionary gadget to your igoogle Telugu praise! Will be automatically praise meaning in telugu into అమ్మా వ్యాఖ్యానించడం ద్వారా, is to help you to Telugu... ద్వారా కీర్తన 117ను నెరవేర్చాలని విద్యార్థులు ప్రోత్సహించబడ్డారు and Tablets Compatibility, commend, extol, laud These verbs to! Start searching the search box below and click 'SEARCH ' తన పటాళము విడిచి పారిపోవడము translation, you have options... నెరవేర్చాలని విద్యార్థులు ప్రోత్సహించబడ్డారు జరగవలసినదో అట్లా జరిగినది dictionary, were encouraged to fulfill what 117.